Na rybníce druhý pokus o spolkovou činnost. První členové se rekrutovali z přispěvovatelů na nákup pstruhů do potoka
v roce 1998. Další přibývali postupem času a prací na rybníce.

Rybník není jedinou naší zálibou a starostí. Podílíme se na pořádání různých spole-
čenských akcí, jako například v okolí již vyhlášených Čarodějnic.
Je zde spolupráce s obcí, místním sborem dobrovolných hasičů, jehož jsme mnozí také členy, a mysliveckým sdružením ve Viticích. To vše proto, že neumíme nečinně přihlížet k dění kolem nás a v hospodě také není otevřeno pořád a hlavně – na vzduchu chutná pivo nejlíp.
Veškerá činnost ve prováděna zadarmo, ve volnu, ale nás to baví.