na rok 2019 plánujeme:

  • 16. března – Maškarní karneval pro děti od 15h
  • 24. března – Divadélko Kůzle od 14hod
  • 6. dubna – VI. taneční zábava od 20h – hraje 4G Kutná Hora
  • 18. května – suchá varianta: výlet FAJNPARK Chlumec n. Cidlino – mokrá varianta: Vodní svět Kolín
  • 1. června – Dětský den + Honba za pokladem (téma vesmír)
  • 15. září – Drakiáda
  • Říjen – sobotní výtvarné dny v místní knihovně
  • 16. listopadu – promítání ze života obce Chotýš + Močedník
  • 30. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu + výroba adventních věnců
  • 1. prosince – Mikulášská besídka

Podrobné informace k plánovaným akcím spolku najdete také na vývěsce u pohostinství U Sirotků.