na rok 2018 plánujeme:

  1. března – Maškarní rej, 15.00hod, Chotýš-pohostinství U Sirotků (sál)
  2. března – Divadélko Kůzle, 15.00hod, divadelní pohádka „Potrestaná lakota“, Chotýš-pohostinství U Sirotků (sál)
  3. dubna – V. Taneční zábava, 20.00hod, hraje 4G Kutná Hora, Chotýš-pohostinství U Sirotků (sál)
  4. května – Naučná stezka na kolech (pouze za doprovodu rodičů)
  5. června – Dětský den + Honba za pokladem „Letem světem“
  6. září – Drakiáda, sraz v 14.00hod cesta za p. Fottem
  7. listopadu – Promítání ze života obce, Chotýš-pohostinství U Sirotků
  8. prosince – adventní věnce + rozsvícení vánočního stromu
  9. prosince– mikulášská besídka, 14.30hod, Chotýš-pohostinství U Sirotků (sál)