29. prosince 2006

proběhla výroční valná hromada našeho sboru dobrovolných hasičů. Začátek byl stanoven na 14.00 hod, místem konání byla místní hospoda u Turecků. Též tato událost byla zaznamenána pro chotýšské fotoalbum.

23. června 2006

v sobotu se naše družstvo SDH statečně bilo v soutěži pořádané v Dobrém Poli. Výsledkem je čtvrté místo a několik obrázků v naší fotogalerii. Soutěže se zůčastnily čtyři družstva.

28. ledna 2006

V sobotu se konal v místním pohostinství ples Sboru dobrovolných hasičů v Chotýši. Ve fotoalbu se můžete podívat, o co jste (ne-)přišli.

30. prosince 2005

V pátek 30. prosince 2005 16.00 proběhla výroční schůze SDH v Chotýši.

29. ledna 2005

V sobotu 29. ledna 2005 se konala tradiční hasičská zábava s tombolou.

 29. prosince 2004

Ve středu 29. prosince 2004 – výroční schůze sboru.

30. května 2004

V neděli 30. května odpoledne provedli členové našeho spolku zkoušku požární stříkačky. Funguje bezvadně a je nadále připravena sloužit.    Doufejme, že ji nebude třeba k hašení skutečného požáru ale bude hájit naše barvy v příštích hasičských závodech.

10. května 2003

Soutěž družstev SDH 10. května 2003 v Dobrém poli u rybníka Kamenka . Vítězem se stalo favorizované družstvo Dobrého pole s časem 39 s. Ovšem ani čas borců z Chotýše – 41 s nebyl špatný. Z Vitic nepřijeli a tak letošní soutěž byla bez bronzové medaile.

15. února 2003

Hasičská zábava. Překvapením večera bylo vystoupení souboru rybářů v pečlivě nastudované taneční kreaci za doprovodu symfonické básně B. Smetany Vltava.

4. května 2002

Soutěž družstev dobrovolných hasičů v Chotýši u rybníka. Zúčastnila se ho tři tradiční družstva. Vítězem se stalo favorizované a omlazené družstvo Dobrého Pole, druzí byly vitičtí a my obsadili bronzovou příčku.

17. června 2000

100 let založení hasičského sboru v Chotýši.

1990

Pro potřeby SDH byla od JZD „Podlipan“ pořízena motorová stříkačka PS – 12 na přívěsu PPS – 12, aby nahradila slabší stroj PS – 8 užívaný ve sboru od šedesátých let.

15. května 1982

Cvičení okrskové ČSPO na louce u Synče za účasti sborů:Chotýš, Vitice, Kšely, Dobré Pole, Lipany a podnikový sbor JZD.

1957

Generálka požárního vozidla LaSalle (společný produkt amerických značek GM a Cadillac vyráběný v letech 1927 až 1940). Toto auto ve sboru dosloužilo v šedesátých letech a nahradila ho motorová stříkačka PPS-8.

1954

Sboru bylo přiděleno malé požární vozidlo LaSalle od sboru v Kostelci n.Č.lesy.   – prodej starých uniforem členům, kteří je měly v držení   – rozprodání dílů staré ruční stříkačky   – výměna starých členských legitimací za nové legitimace ‚Československého svazu požární ochrany‘

1953

 Sbor dobrovolných hasičů přejmenován na Místní jednota protipožární ochrany. Při sboru byla ustavena okrsková škola.

14. června 1952

Ustanoven ‚požární sbor‘ jako výkonná složka MNV.

1. října 1927

Za 29.000,-Kč byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Ing. Ant. Holeček-Smíchov (8.000,-Kč poskytla Okresní Správní Komise v Kostelci n.Č.l., 21.000,-Kč si sbor zapůjčil od místního Spoř. spolku v Chotýši). Stříkačka byla dopravena dráhou do stanice v Českém Brodě a odtud přivezena potahem pana Froňka.

30. dubna 1922

zasazeny pamětní lípy místního sboru u příležitosti pořádání hasičského cvičení na oslavu 22 let jeho trvání.

1900

Ustaven obecní sbor v naší obci.   – postavena hasičská zbrojnice (tato dnes již nestojí).    – za přispění obce a občanů zakoupena ruční stříkačka, hadice, výstroj a výzbroj.   – v témž roce byl v obci ‚Župní hasičský sjezd‘ a cvičení.

1880

 Předchůdcem hasičského sboru byla Hasičsko-tělocvičná jednota se sídlem ve Viticích, kde byla v tomto roce za účasti zástupců okolních obcí Vitic, Hřibů, Chotýše, Močedníka a Lipan založena.   Na tento společný sousedský hasičský spolek navázal vznik samostatných obecních sborů.