Historie chotýšského sboru dobrovolných hasičů se začala psát v roce 1900, kdy byl v naší obci ustaven první, tehdy zvaný „Obecní hasičský sbor“.
V té době byla také postavena hasičská zbrojnice (tato dnes již nestojí) a za přispění obce a občanů zakoupena ruční stříkačka, hadice, výstroj a výzbroj.

V současné době (2018) máme 21 aktivních členů, kteří se starají o provoz sboru, požární techniku a další činnost vyplívající ze vztahu k obci.
Na životě ve vsi se podílí pořádáním a účastí na pravidelných soutěžích SDH, pomocí na akcích pro děti, či  přípravách tanečních zábav.

no images were found

 K vybavení sboru patří požární čerpadlo PPS-8, a stříkačka PS-12 zakoupená v roce 1990 od zemědělského závodu „Podlipan“. 
  V roce 2006 obdržel sbor od Obecního úřadu ve Viticích nové uniformy užívané hlavně při účasti v soutěžích družstev SDH.

no images were found

Dlouholetou tradicí je pro náš sbor pořádání a účast na soutěžích SDH. Byť se v posledních letech jedná o symbolickou záležitost konanou jednou do roka, jde vždy o příjemné setkání týmů Dobrého Pole, Chotýše, Vitic a  Kšel.
  Hlavní disciplínou soutěže je požární útok.