Pokud něco ovecní život drží pohromadě, je to aktivní práce v zájmových spolcích.