V roce 1357 zde byl 6 km východně v dnešní Klášterní Skalici založen klášter Milostné Panny Marie. Nejvýznačnější stavbou klášterního areálu byla gotická katedrála. Poslední pozůstatek po katedrále je zbytek gotického pilíře, který stojí severně od nynějšího zámku.
Za husitského povstání byl v roce 1421 celý areál vypálen a pobořen.