Důležitá telefonní čísla.

Tísňová volání:
Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112