Posvícenská taneční zábava NEBUDE

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám a s nimi souvisejícím doporučení se taneční zábava ruší.