Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

  Dobré odpoledne,
    vítejte na stránkách středočeské obce Chotýš.
ÚvodJak vycházejí svátky v roce 2024:Zvolte si rok:
2023 | 2024 | 2025

1. 1. 2024
Pondělí
Nový rok
  Svátek začátku nového roku.
Podle gregoriánského kalendáře připadá na
1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek nového.
8. 2. 2024
čtvrtek
Masopust
Tučný čtvrtek
  Každý člověk si má na tučný čtvrtek dopřát tolik piva a mastného jídla, co snese (aby byl při síle po celý rok). K obědu se podává tradiční vepřová pečeně, knedlík a zelí.

více...    
11. 2. 2024
neděle
Masopustní
neděle
  Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začaly otevírat vrata statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji.
více...    
12. 2. 2024
pondělí
Masopustní
pondělí
  Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. „mužovský bál“. Na takovou zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané.
13. 2. 2024
úterý
Masopustní
úterý
  Masopustní úterek býval svátečním dnem s průvody masek, spoustou taškařic a místních tradic, završené „pochováváním basy“, které symbolizuje konec veselí na nejbližších 40 dnů.

více...    
14. 2. 2024
středa
Popeleční
středa
  Název je odvozen od tzv. „udílení popelce“. Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli minulý rok. Také se jí říkalo středa černá, škaredá, smetná. Ukončuje masopustní veselí, začíná doba půstu, trvající 40 dní, na jejímž konci je oslava Velikonoc.
více...    
31. 3. 2024
neděle
Záčatek
letního času
Začátek letního času   V neděli 31. března ve 2:00 hod začíná letní čas,
tj. posuneme si hodiny o hodinu napřed
- na 3:00 hod...
více...    
24. 03. 2024
neděle
Květná neděle
  Květná neděle, poslední neděle čtyřicetidenního půstu, otevírá Velikonoce ve znamení zelené ratolesti. Vypovídají o tom také její lidové názvy – Květnice, Beránkova neděle, Palmová neděle, odvozené z pojmenování nových pučících prutů.
více...    
28. 03. 2024
čtvrtek
Zelený čtvrtek
  Naposledy před Velikonocemi zazní zvony („odlétají do Říma“). Zvuk zvonů až do Gloria Veliké noci nahrazují různé klapačky a řehtačky - velikonoční hrkání. Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní.
více...    
29. 03. 2024
pátek
Velký pátek
  Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus. Tento den je proto je prožíván ve znamení přísného půstu, smutku, ticha a rozjímání. V některých oblastech se hrály pašijové hry. Podle lidové pověry se země otevírala, aby krátce odhalila
ukryté poklady.                                          více...    
30. 03. 2024
sobota
Bílá sobota
  Bílá sobota představuje hudební umění muzikantů a zpěváků na kostelních kůrech. Znamená konec půstu, pečení velikonočních beránků a mazanců, poslední hrkání chlapců s koledováním.

více...    
31. 03. 2024
neděle
Hod boží velikonoční
  V tento den platí nepsaný zákaz prací o velkém svátku nezametat, nestlat, nevynášet hnůj z chlévů, nemýt nádobí, nešít, nečistit boty, a někde také nevařit.

více...    
1. 4. 2024
pondělí
Velikonoční
pondělí
  České Velikonoce charakterizuje živá tradice pomlázky, konané po církevních velikonočních slavnostech převážně na Velikonoční pondělí, které patří k hlavním dnům jarního koledování. Velikonoční pomlázku známe z našich pramenů od
středověku.                                               více...    
30. 4. 2024
Úterý
Pálení čarodějnic
  Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc). Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé se schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.
více...    
1. 5. 2024
Středa
První máj
  Žena, která od muže v tento den dostane polibek pod rozkvetnou třešní, bude celý rok přitažlivá a krásná. Tento zvyk pochází z pohanské tradice, kdy příroda byla příkladem pro člověka a člověk věřil, že svou činností zase ovlivňuje přírodu.
více...    
7. 9. 2024
sobota
Posvícenská
taneční
zábava
  K posvícení neodmyslitelně patří posvícenská taneční zábava.
8. 9. 2024
neděle
Chotýšské posvícení
  V náboženském výkladu je to církevní obřad konaný v den výročí posvěcení kostela či kaple v dané farnosti. Slovo posvícení je tedy odvozeno od slova „ posvěcení“.
Chotýšské posvícení držíme druhou neděli v září.
více...    
9. 9. 2024
pondělí
Chotýšské posvícení
Zlaté pondělí
  V pondělí, které následuje po posvícenské neděli, se lidé scházejí už dopoledne v hospodách na tzv. „pěknou“.
27. 10. 2024
neděle
Konec
letního času
Konec letního času   V neděli 27. října ve 3:00 hod končí letní čas,
tj. posuneme si hodiny o hodinu zpátky
- na 2:00 hod...
více...    
5. 12. 2024
Čtvrtek
Mikulášská
nadílka
  Snad každé dítě se v předvečer 6. prosince těší na balíček za oknem nebo se klepe hrůzou před návštěvou Mikuláše, čerta a anděla, kterým bude třesoucím se hlasem špitat básničku...
více...    
1. 12. 2024
neděle
První neděle adventní
  První neděle adventní je v západní liturgické tradici dnem, jímž začíná advent. Připadá na neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Zároveň tato neděle označuje začátek církevního roku.
více...    
8. 12. 2024
neděle
Druhá neděle adventní
  Advent je období radostného očekávání a těšení - věřící očekávají a těší se na příchod Spasitele (JK). Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších.
15. 12. 2024
neděle
Třetí neděle adventní
  Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci. Bez něho si řada z nás předvánoční čas nedokáže představit. Je symbolem očekávání příchodu Ježíše Krista. Zvyk používání adv. věnce je starý přibližně 150 let.
22. 12. 2024
neděle
Čtvrtá neděle adventní
  Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost v jídle bystří rozjímání.
Konec adventu představuje západ slunce na Štědrý večer.
24. 12. 2024
Úterý
Vánoce
Štědrý den
  Den narození Ježíše Krista. Jedná se o jeden z nejočekávanějších dnů roku. Zdobí se stromeček a rodina je pohromadě. Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem v přináší Ježíšek. Štědrý den vrcholí půlnoční mší.
více...    
25. 12. 2024
Středa
Vánoce
Boží hod
  25. a 26. prosinec jsou velmi slavnostní dny, které se nesou ve znamení rodinných návštěv, slavnostních obědů a večeří. Obvykle se podává typicky český pokrm pečená husa se zelím a knedlíky nebo kachna, popř. krůta.
26. 12. 2024
Čtvrtek
Vánoce
svatého Štěpána
  Svátek sv. Štěpána býval spojován s tradiční vánoční koledou. V 19. století někdy chodívali koledníci i s malým betlémem uspořádaným ve skříňce, nebo s velikou hvězdou na hůlce.

Úvodní stránka   Obsah stránek   Svátky   Aktuality

 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002