DĚTSKÝ DEN & HONBA ZA POKLADEM IX.

Spolek Děti Chotýše, z. s. pořádá

DĚTSKÝ DEN & HONBA ZA POKLADEM IX.
Téma: Vesmír a vše kolem něj

1.června 2019 v 14hod
Start: hřiště za bývalou školou v Chotýši

Co Vás čeká: odpoledne plné her, kvízů, lanová stěna,
výtvarná dílnička, hledání pokladu

• Občerstvení zajištěno            Startovné: 40,-/dítko
•  Kostým vítán                dospělý/dobrovolné
•  Pevná obuv

Trasa není vhodná pro kočárky.
Děti pouze s doprovodem rodičů = trasa vede z části po silnici!!!
Děti bez doprovodu nebudou vpuštěni na trať.