Cukrové tintilimintili

Divadelní představení Divadélka Kůzle

Jaké to asi je, když se v cukrárně objeví strašidlo?
A co víc, začne se cukrářce Emilce plést do života.
Pokusí se jí překazit svatbu se zámeckým pánem Jonatánem
tím, že jí rozplete svatební cukroví.

V neděli 24. března 2019 od 14.00 hod
na sále v pohostinství U Sirotků.

      Vstupné: děti - zdarma
            dospělý - dobrovolné