Kronika SDH Chotýš

Oslava 120 let SHD Chotýš

se uskuteční v sobotu 19. září 2020.

Kulaté výročí oslavíme soutěží družstev SDH u rybníka.

Všechny vás srdečně zveme! – Začínáme v 11.00 hod.

Výroční valná hromada SDH

V neděli 23. prosince 2018 se od 16.00 hod v hostinci U Sirotků uskuteční
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů.