Kronika SDH Chotýš

Oslava 120 let SHD Chotýš

16. května 2020 jsme plánovali oslavit 120 let našeho sboru dobrovolných hasičů.

Koronavir nám plány hatí, akci přesouváme na jindy…

Výroční valná hromada SDH

V neděli 23. prosince 2018 se od 16.00 hod v hostinci U Sirotků uskuteční
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů.