Drakiáda

DRAKIÁDA, která se měla konat dne 15. 9. 2019
SE RUŠÍ.

Děkujeme za pochopení
Spolek Děti Chotýše, z. s.

Letní kino Chotýš

Po čem muži touží.

Promítání v pátek 14. června 2019 na hřišti za hospodou

Výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou

…. děti vezměte si s sebou svoji maminku,
tatínka nebo babičku či dědečka, zkrátka někoho,
kdo si to s Vámi užije
a také na Vás bude celý den dávat pozor.

Fajnpark, Chlumec n. Cidlinou (www.fajnpark.cz)

Kdy: 18. května 2019 (sraz v 10.00 hod u hlavní pokladny)

Cena: dětem bude uhrazeno vstupné,
dospělý si hradí sám

Rezervace: do 12. 5. 2019 u paní Mondscheinové na
tlf. 733 720 688 nebo e-mail: martina.mond@seznam.cz

Případné změny budou včas zveřejněny na www.chotys.cz

DĚTSKÝ DEN & HONBA ZA POKLADEM IX.

Spolek Děti Chotýše, z. s. pořádá

DĚTSKÝ DEN & HONBA ZA POKLADEM IX.
Téma: Vesmír a vše kolem něj

1.června 2019 v 14hod
Start: hřiště za bývalou školou v Chotýši

Co Vás čeká: odpoledne plné her, kvízů, lanová stěna,
výtvarná dílnička, hledání pokladu

• Občerstvení zajištěno            Startovné: 40,-/dítko
•  Kostým vítán                dospělý/dobrovolné
•  Pevná obuv

Trasa není vhodná pro kočárky.
Děti pouze s doprovodem rodičů = trasa vede z části po silnici!!!
Děti bez doprovodu nebudou vpuštěni na trať.